Szociális pályázataink

Pályázati felhívás szociálisan rászorult gyermekek életkörülményeik javítására

Fundamenta Gondoskodás Alapítvány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló vagy a szociális rászorultság mellett egészségi állapot szempontjából megváltozott helyzetű, illetve saját erejükből öngondoskodásra nem képes, 18. életévüket be nem töltött gyermekek életkörülményeinek javítása támogatására.

A pályázatban szereplő program átfogó célja azon kiskorúak életkörülményeinek javítása, akik halmozottan hátrányos helyzetüknél fogva erre rászorulnak.
A fenti céllal összhangban többek közt az alábbiak esetek képezhetik alapját a támogatás nyújtásának:

  • egészség-megőrzési, betegség-megelőzési támogatás, gyógyászati segédeszközök, kiegészítő ellátás
  • alapvető életszükségletek/körülmények
  • az egészségi állapottal kapcsolatban felmerülő költségtérítés

A részletes pályázati kiírást és a pályázáshoz szükséges dokumentumokat itt találja: 

Pályázati felhívás szociálisan rászorultak életkörülményeik javítására

Egyéni támogatási kérelem nyomtatvány

Adatkezelési nyilatkozat egyéni támogatáshoz

FONTOS! A pályázat csak abban az esetben alkalmas az elbírálásra, ha minden szükséges iratot becsatolnak hozzá! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

Pályázati felhívás szociálisan rászoruló intézmények megsegítésére – karitatív program

A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány pályázatot hirdet szociálisan hátrányos- és/vagy egészségi állapot szempontjából megváltozott helyzetű, illetve saját erejükből öngondoskodásra nem képes közösségek, társadalmi csoportok megsegítésére – karitatív program

A pályázatban szereplő program átfogó célja a Magyarország területén található településeken, állami és önkormányzati, civil és egyházi szervezetek fenntartásában működő intézmények, létesítmények felújítása vagy helyreállítása, önkéntesek által szervezett és kivitelezett tényleges munkavégzés (építési beruházási, felújítási, átalakítási tevékenység) és tárgyi adományok nyújtása formájában.  

A fenti cél érdekében elsősorban azokat a szervezeteket keressük, akik önkénteseinkkel való együttműködésével a pályázat megvalósítási időtartama alatt fel tudnak mutatni a célnak megfelelő építési, felújítási és egyéb, önerőből vagy támogatás hiányában nem megvalósítható feladatot.

 

A részletes pályázati kiírást és a pályázáshoz szükséges dokumentumokat itt találja: 

Pályázati felhívás karitatív tréningre

Pályázati űrlap és melléklete

FONTOS! A pályázat csak abban az esetben alkalmas az elbírálásra, ha minden szükséges iratot becsatolnak hozzá.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

Egyéni támogatási kérelmek

A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány elsődleges célja a szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű, illetve saját erejükből öngondoskodásra nem képes egyének, elsősorban gyermekek és családjuk szociális támogatása.

Egyéni támogatási kérelmeket az alábbi nyomtatványok kíséretében várjuk az alapitvany@fundamenta.hu vagy postai úton, az alapítvány levelezési címére megküldve.

Adatkezelési nyilatkozat kiskorú támogatott esetén (pdf)

Adatkezelési nyilatkozat nagykorú támogatott esetén (pdf)

Nyomtatvány egyéni támogatáshoz (xls)

SAJTÓSZOBA