Álom születik pályázat

“Álom születik” – Pályázati felhívás szociálisan rászoruló gyermekek életkörülményeinek javítására

A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány „Álom születik” címmel pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, szociális rászorultság mellett egészségi állapot szempontjából megváltozott helyzetű, illetve saját erejükből öngondoskodásra nem képes, 18. életévüket be nem töltött gyermekek életkörülményei javításának támogatására.

A pályázatban szereplő program átfogó célja azon kiskorúak életkörülményeinek javítása, akik halmozottan hátrányos helyzetüknél fogva erre rászorulnak.

Kedvezményezetti kör: A pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévüket be nem töltött, igazoltan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a pályázatuk alapján pozitív elbírálás alá eső személyek.

A fenti céllal összhangban többek közt az alábbiak esetek képezhetik alapját a támogatás nyújtásának:

  • egészség-megőrzési, betegség-megelőzési támogatás, gyógyászati segédeszközök beszerzése, kiegészítő ellátás
  • alapvető életszükségletek/körülmények javítása
  • az egészségi állapottal kapcsolatban felmerülő költségtérítés

A részletes pályázati kiírást és a pályázaton való részvételhez szükséges dokumentumokat itt találja: 

Pályázati felhívás

Álom születik kérelem

Adatkezelési nyilatkozat

Fentiekhez szükséges csatolni a gyermek betegségét igazoló dokumentumokat és a jövedelmek igazolását.

FONTOS! A pályázat csak abban az esetben alkalmas az elbírálásra, ha minden szükséges iratot becsatolnak hozzá!

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 15.