A Fundamenta-Lakáskassza számára a társadalmi felelősségvállalás mindenekelőtt az elesettek, a hátrányos helyzetűek, a mélyszegénységben élők és az érdekérvényesítésre helyzetük miatt legkevésbé képes társadalmi csoportok támogatását jelenti. Az elmúlt évek során számos alapítványt és jótékonysági kezdeményezést támogatottunk. A célok, az önkéntes munka és az egyedi támogatások „kinőtték” a korábbi kereteket, és 2013 januárjában a cégcsoport létrehozta saját alapítványát, a Fundamenta Gondoskodás Alapítványt

Az alapítvány célja a kezdetektől fogva ugyanaz: a nehéz helyzetben élő gyermekek, a saját erejükből öngondoskodásra képtelenek, illetve a társadalom azon csoportjainak támogatása, akik a legkevésbé képesek érdekeik érvényesítésére. Alapítványunk évek óta támogat autista és Down-szindrómás, mozgáskorlátozott és értelmi fogyatékos gyermekeket, illetve az őket ellátó intézményeket.  

2017 óta rendszeresen írunk ki pályázatokat szociálisan rászoruló, mélyszegénységben élő gyermekek és családjaik számára. Így sok család alapítványunk támogatásával tudott télen tüzelőt vásárolni vagy tanszereket venni gyermekei számára.

Önkéntes programjaink segítségével olyan közösségeket támogatunk, amelyek önerőből nem tudják rendbe tenni, felújítani a létük kereteiként szolgáló intézményeket. Így az elmúlt évek során önkénteseink óvodákat, szociális intézményeket, idősek otthonát, fogyatékkal élőket ellátó intézményeket varázsoltak tisztábbá, élhetőbbé és biztonságosabbá. A 2018-ban indult „mini” önkéntes programjaink segítségével nehéz sorsú családok otthonainak felújításában segédkeztünk.

Hosszú évek óta szervezünk adománygyűjtő akciókat az adventi időszakban, s lepjük meg karácsonyi ajándékokkal azokat a gyermekeket, akiknek szülei számára a megélhetésre való előteremtése is súlyos gondot jelent, karácsonyi ajándékra pedig biztosan nem futja.

Az alapítvány másik fő fókuszában az egészségmegőrzés, illetve a prevenciós programok szervezése áll. E tevékenység keretében minden évben magas részvételi aránnyal szervezzük meg véradó programjainkat.  

Az alapítvány 2016 óta közhasznú alapítványként működik, ami elismerése és visszaigazolása azoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket az alapítvány az elmúlt években a rászorulók megsegítésére tett. A közhasznú jogállás elnyerésével az alapítvány jogosult a magánszemélyek felajánlott személyi jövedelemadójának 1%-ára, és ezzel növelni tudja a támogatásokra fordítható összegeket.

    

A KURATÓRIUM TAGJAI

Tátrai Bernadett

A kuratórium elnöke, képviselő együttes jogosultsággal
Gilyén Ágnes

Kuratóriumi tag, képviselő együttes jogosultsággal
Morafcsik László

Kuratóriumi tag, képviselő együttes jogosultsággal
Göncz Erika

Kuratóriumi tag, képviselő együttes jogosultsággal
Dr. Szabó Éva

Kuratóriumi tag, képviselő együttes jogosultsággal
Handari Edit

Alapítványi titkár